Печеливши за целия период на промоцията.
Награда – комплект стъклени чаши за кафе

П. Т. 0892234***
А. Х. 0885398***
М. Х. 0897028***
М. Х. 0876718***
Р. Г. 0888597***
А. Г. 0899340***
В. В. 0887787***
П. К. 0899255***
Л. Ч. 0886983***
П. С. 0898569***
П. П. 0899807***
Л. Г. 0888054***
Л. Х. 0878354***
Д. И. 0878930***
Д. И. 0886132***
Д. Н. 0888485***
Е. Д. 0889992***
Н. Т. 0888163***
Т. М. 0878794***
К. Н. 0876006***
Д. П. 0896885***
П. Д. 0883318***
С. В. 0878860***
Г. Т. 0889815***
И. Я. 0890303***
Б. Д. 0896847***
В. Д. 0885283***
М. Н. 0898623***
Д. К. 0888621***
Г. Г. 0898706***
Ж. Н. 0894782***
П. К. 0886433***
К. И. 0878159***
И. А. 0896346***
Е. Б. 0894661***
М. И. 0877575***
Р. В. 0876368***
Д. Т. 0885051***
П. И. 0887998***
Е. К. 0898733***
С. К. 0884168***
Д. Я. 0894868***
Р.Д. 0886967***
Д. М. 0898515***
Б. Б. 0889447***
В. В. 0888414***
А. М. 0895887***
Г. М. 0887573***
Г. Р. 0889260***
Н. Р. 0887966***
С. Ц. 0887054***
А. К. 0899245***
Р. С. 0884217***
А. В. 0896705***
Д. Д. 0876779***
К. А. 0879987***
Н. Д. 0879382***
Д. Ж. 0887922***
А. В. 0886454***
Л. К. 0888913***

Печеливши за целия период на промоцията.
Награда – ваучер на стойност 50 лв. за пазаруване в Кауфланд

Р. Е. 0898321***
И. Е. 0895749***
А. И. 0896378***
Л. Б. 0885988***
В. С. 0885512***

Д. А. 0879383***
Х. Г. 0899490***
Т. И. 0878463***
Й. С. 0884172***
М. С. 0879617***