ПОБЕДИТЕЛИ

ВЕЛОСИПЕД

николай тотев 218135 896783***

 

ТОПКА

Павлина Веселинова 100750 885201***
Гюлбеяз Чаушева 1518 894211***
Радостина Видева DT508775-0006-0066199 895093***
Михаела Пириева BMLF000514 878396***
Никола Тропчев 137908 889839***
Свобода Красимирова 174215 882949***
Маргарита Бонева 1341720121 898888***
ЕЛКА ПЕТКОВА 25152 877663***
Димитър Димитров 145726 889242***
РУМЕН ПЕПЕЛЯНКОВ 0101148 0066 988745***

 

РАНИЦА

 

Пламена Георгиева 1234810139 895364***
Силвия Пеева 32090 888052***
Андония Русева 20 896612***
Елена Терзийска 44298 897684***
Стефка Христова 865090184 896029***
Ростислава Ангелова 168429 898689***
Веселина Добрева 1327460436 877163***
Радка Славова 1281340107 886442***
Данаил Дяков 1716630163 899288***
Дари Колева 15 878639***
Анка Гачева DY448601 899340***
НАДЕЖДА КОРДОВА 81198 889054***
Румяна Иванова 794660434 898801***
Асад Масуд 25139 887542***
Цветелина Василева 73726 894358***
Мариана Чернева 1099910296 898742***
Марияна Петрова 322105 886738***
Борислав Чокоев 183652 897588***
Анетаа Николова 701826 885761***
Елвира Мурати 612930127 878669***