musli-awards-5

ФОРМА ЗА УЧАСТИЕ

Можеш да спечелиш
ластик за разтягане, гири или постелка за йога като закупиш 1 кутия ПРЕСТИЖ МЮСЛИ и регистрираш номера на касовата бележка.
Периодът на промоцията е 05.10.2020г – 29.11.2020г.
Пожелаваме ти успех!

Продукти, участващи в промоцията

Печеливши за периода 12.10.20 г. – 18.10.20 г. Награда – ластик за разтягане

Люся Ванчева 0899350***
Снежана Кирова 0884457***
Димитър Киров 0876665***
Гюлназ Чаушева-Бинбашъ 0893846***
Нина Иванова 0897727***
Анна Фритър 0884078***
Румяна Христова 0884403***
Maria Teneva 0878687***
Красимир Иванов 0876823***
Доротея Велковска 0897925***
Натали Начева 0878836***
Снежана Николова 0879033***
Таня Вълчева 0899482***
Гергана Илчовска 0879455***
Марина Петрова 0897969***
Елена Петрова 0879960***
Стойка христова 0884983***
Яна Стойкова 0897614***
Христина Маринова 0898526***
Жулиет Насур 0899636***
Маргарита Кр. Бонева 0898793***
Диана Падарева 0886999***
Иван Атанасов 0899411***
Мариана Петрова 0882720***
Памела Тодорова 0876448***
Миро Рахнев 0884617***
Таня Димитрова 0887613***
Деница Атанасова 0884867***
Албена Иванова 0888198***
Петя Петрова 0882028***
Славена Върбанова 0889098***
Катя Дончева 0897058***
Ели Димитрова 0886545***
Диана Митева 0885376***
ЕЛЕНА ШИМОВА 0887382***
Надка Сиракова 0898613***
Анна Борисова 0885502***
Лора Василева 0878344***
Милена Вутова 0988377***
Цветелин Панчев 0899522***
Стефка Маркова 0899002***
Горяна Василева Иванова 0898362***
Мариана Димитрова 0886320***
Атанаска Симова 0879641***
Светла Шиндрова 0876058***
Антония Делчева 0888933***
Виолета Георгиева 0876644***
Тоня Симеонова 0899110***
Михаил Михайлов 0876020***
Женя Атанасова 0878344***
Росица Дойнова 0888674***
Емилия Кирянова 0894605***
Светла Иванова 0886851***
Кремена Стоянова 0887987***
Теодора Кръстева 0898847***
Ивайла Иванова 0877163***
Янна Александрова 0899882***
Цветан Тасев 0888948***
Милена Атанасова 0885586***
Asen Andreev 0882490***
Десислава Киркова 0899162***
Наташа Илиева 0888979***
Калоян Велков 0876854***
Петя Петрова-Стойчева 0877736***
Ивелина Йорданова 0887353***
Бисер Бонев 0888952***
Галя Христова 0877114***
Антоан Доспейски 0898784***
Дора Русинова 0886478***
Янка Димитрова 0893722***
Грасиела Желева 0895781***
Петя Йорданова 0889342***
Бистра Факирова 0888006***
Галя Янева 0887523***
Звезделина Златева 0882245***

Печеливши за периода 05.10.20 г. – 11.10.20 г. Награда – ластик за разтягане

Росанка Стоянова 0887258***
Николинка Попова 0888614***
Мария Трифонова 0889368***
Симона Иванова 0894760***
Румен Николов 0988747***
Гинка Атанасова 0882256***
Ivelina Stoqnova 0883581***
Елена Будакова 0885520***
Дойчин Гачев 0882342***
Мюмюн Садетинов 0884978***
Илияна Костадинова 0894575***
Елена Петрова 0878732***
Пенка Тодорова 0883474***
Паша Петкова 0886793***
Валентина Георгиева 0885838***
Румяна Димитрова 0888304***
Йоана Найденова-Джувинова 0889809***
Станка  кацарска 0898458***
Десислава  Владимирова 0887851***
Ивелина Иванова 0878752***
Таня Гочева 0896923***
Мартин Иванов 0889369***
Николина Петрова 0879348***
Ирена Ангелова 0897987***
Zlatan Kostadinov 0878625***
Елиза Димитрова- Величкова 0887085***
Оля Коцева 0878748***
Маргарита Карчина 0876176***
Ваня Иванова 0878359***
Величка Колева 0897888***
АНТОАНЕТА КАЛЧЕВА 0899501***
марияна петкова 0887208***
Павлинка Цветанова 0888842***
Екатерина Шерин 0884763***
Гето  Фингаров 0884432***
Дария Ганчова 0876663***
Виктория Иванова 0895970***
Наталия Андреева 0886709***
Дари Стоянова 0894227***
Цветелина Русева 0886409***
Василка Манова 0878832***
Елена Кьоррайчева 0899624***
Веселка Атанасова 0877880***
Райна Кирянова 0894605***
Атанаска Въчева 0884292***
Момчил Марков 0899075***
Милена Симеонова 0885533***
Гергана Любенова 0876060***
Силвия Станойкова 0896783***
Велислава Паскалева 0885562***
Албена Утева 0888639***
Радостина Парашкевова 0879423***
Русанка Тодорова 0889184***
Дорина Янева 0887167***
Маргарита Бонева 0898888***
Маргарита Кулинска 0887870***
Елена Векилска 0877547***
Атанаска Георгиева 0887091***
Гинка Маркова 0895260***
Иван Русков 0899651***
ВЛАДИМИ ВЛАДИМИРОВ 0883308***
Николай Казепов 0887987***
Райко Манов 0877892***
Десислава Тодорова 0877335***
Георги Станев 0889203***
Свилена Цекова 0897262***
Ани Рогашка 0894717***
Николай Тотев 0896783***
Любка Петрова 0898725***
Красимира Антова 0896983***
Радослава Илиева 0885236***
Лора Манова-Джекова 0887255***
Светлана Станчева 0899266***
Живка Борисова 0885942***
Моника Миленкова 0888884***

Национална консуматорска промоция „Обичай тялото си! с ПРЕСТИЖ МЮСЛИ“

Правила за провеждане и за участие в Играта

 

 1. Организатор

 

1.1.         Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Изпълнител на промоцията е „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, „ФИЙЛД ТИЙМ“ ЕООД, ЕИК 205766631  (наричани по-долу за краткост „Изпълнители“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.

1.2.         Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.prestige-promo.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).

1.3.         Играта „Обичай тялото си! с ПРЕСТИЖ МЮСЛИ” се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на нетунквани бисквити „ПРЕСТИЖ Мюсли“.

 

 1. Период и място на провеждане на промоционалната кампания

2.1.         Играта „Обичай тялото си! с ПРЕСТИЖ МЮСЛИ”, наричана по-долу за краткост „Играта”, стартира от 00:00 ч. на 05.10.2020 г. и продължава до 24:00 ч. на 29.11.2020 г.

2.2.         Играта се провежда при условията на настоящите Правила.

2.3.         Играта е валидна за територията на Република България.

 

 1. Право на участие

3.1.         В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД, „Нет Адванс“ ООД и „ФИЙЛД ТИЙМ“ ЕООД както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.

3.2.         Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.

3.3.         Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

 1. Участващи продукти

4.1.         В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:

ПРЕСТИЖ Мюсли Фибра 94г неунквани бисквити

ПРЕСТИЖ Мюсли Черен шоколад 94г неунквани бисквити

ПРЕСТИЖ Мюсли Ябълка 94г неунквани бисквити

 

 1. Начин на провеждане на промоционалната кампания

5.1.         През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят 1 кутия „ПРЕСТИЖ МЮСЛИ“ на „Престиж-96“ АД, участващи в Играта  и могат да спечелят наградите, посочени в т. 6.1 от настоящите Правила.

5.2.         За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерът на касов бон, както и да преминат през описаните там стъпки.

5.3.         За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

 • Да въведе номера на касовия бон, който не участва в други игри, провеждани от организатор;
 • Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер;
 • Да потвърди (чрез чек-бокс), че:
  • Ще запази и покаже касовият бон на куриера при получаването на наградата;
  • След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
  • След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

5.4.         С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, няма да може да участва в Промоционалната игра.

5.5.         При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.

5.6.         С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за награди, описани в т. 6.1 от настоящите Правила, които ще се теглят на следния принцип:

1)            Всяка седмица от регистрираните за съответния период касови бележки ще бъдат изтеглени 75 печеливши, които ще получат по една награда, описана в т. 6.1. а), а именно ластик за разтягане. Графикът на теглене на тези награди е както следва:

–               Дата на теглене: 12.10.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 05.10.20 – 11.10.20 включително.

–               Дата на теглене: 19.10.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 12.10.20 – 18.10.20 включително.

–               Дата на теглене: 26.10.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 19.10.20 – 25.10.20 включително.

–               Дата на теглене: 02.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 26.10.20 – 01.11.20 включително.

–               Дата на теглене: 09.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 02.11.20 – 08.11.20 включително.

–               Дата на теглене: 16.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 09.11.20 – 15.11.20 включително.

–               Дата на теглене: 23.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 16.11.20 – 22.11.20 включително.

–               Дата на теглене: 30.11.2020 г. – от всички извършени регистрации в периода 23.11.20 – 29.11.20 включително.

2)            На 04.12.2020 г. от всички регистирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат по една награда от описаните в т. 6.1. б) и в), а именно гири или постелка за йога.

5.7.         Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 05.10.2020 г. или след 23:59 ч. на 29.11.2020 г., е невалидна и няма да участва в Играта.

5.8.         Всеки Участник може да се регистрира многократно за участие в Периода на провеждане на играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Всяка допълнителна регистрация на касова бележка в играта увеличава шанса за спечелване на награда. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.

5.9.         С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много 1 награда по т. 6.1.

5.10.      Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

 

 1. Награди

6.1.         Наградите в Играта са:

а) 600 броя ластици за разтягане, материал – латекс, цветове – червен (600х50,8х0,5мм), зелен (600х50,8х0,3мм), син (600х50,8х0,7мм);

б) 250 броя гири (2 броя х 1 кг в комплект), материал – винил, различни цветове;

в) 150 броя постелки за йога, материал пяна POLIFOAM, 50x180x0,7 см, червен цвят.

6.2.         Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.

6.3.         Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на поне една касова бележка.

6.4.         Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на имената и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.

6.5.         В срок от 5 (пет) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.

6.6.         Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.

6.7.         Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на една и съща касова бележка; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността.  Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

 

 1. Получаване на наградите

7.1.         Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.

7.2.         Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.

7.3.         Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.

7.4.         Спечелилият участник може да получи наградата си само след като предостави в оригинал на куриера касов бон с уникален код, който е регистриран за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че талонът с уникален код е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

 1. ДРУГИ

8.1.         ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.

8.2.         Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.

8.3.         ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса www.prestige-promo.bg.

8.4.         ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.prestige-promo.bg.

8.5.         ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg.

8.6.         ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-promo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.

8.7.         ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 05.10.2020 г.

8.8.         При регистрирането на значителен брой кодове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

 1. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1.         За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон +359 62 61 41 41 (според тарифния план на абоната) от 08:00 до 17:00 часа всеки делничен ден с изключение на официалните празнични дни за 2020 година, за да получат необходимата информация.

 

 1. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1.      Защита на личните данни

10.1.1.  Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра  се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.

10.1.2.  Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96″ АД.

10.1.3.  Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.

10.1.4.  Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:

10.1.4.1                Администриране на промоционалната кампания;

10.1.4.2                Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.

10.1.5.  Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.

10.1.6.  Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.

10.1.7.  С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:

10.1.7.1                че предоставя свои собствени лични данни;

10.1.7.2                че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;

10.1.7.3                изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;

10.1.8.  Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.

10.1.9.  Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.

10.1.10.                Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.

10.1.11.                Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.

10.1.12.                Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.

10.1.13.                В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща играта, ще бъде премахната.

10.1.14.                Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:

10.1.14.1.            информация за процесите на обработка;

10.1.14.2.            достъп до обработваните лични данни;

10.1.14.3.            преносимост на личните данни;

10.1.14.4.            коригиране на неточни данни;

10.1.14.5.            ограничаване на обработването;

10.1.14.6.            възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;

10.1.14.7.            изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).

10.1.15.                Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл [email protected] , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.

10.1.16.                В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

 1. Прекратяване на Играта

11.1.      Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: www.prestige-promo.bg.

 

 1. Разни

12.1.      Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА „ПРЕСТИЖ-96“ АД

Кои сме ние?

Администратор на личните данни е компания „Престиж-96“ АД, ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на кореспонденция: гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ № 6.

Нашата роля в поверителността на личните Ви данни?

Ако сте наш клиент или просто посетите нашия уебсайт, тези правила важат за Вас. Като администратор на Вашите лични данни ние отговаряме, освен как и защо се обработват данните Ви, така и за спазването на европейското и българското законодателство, свързано със защита на личните данни.

Кога и как обработваме личните Ви данни?

От първия момент, в който посетите нашия уебсайт, ние събираме данни. Понякога Вие самите ни предоставяте данни, понякога данните за Вас се събират автоматично.

Какви лични данни обработваме ние?

Данни, които Ви идентифицират.

Вашият IP адрес, данни за влизане, тип и версия на браузъра, настройка на часови зони, типове приставки за браузъри, информация за геолокация за това къде може да бъде, пол, възраст, операционна система и версия, доставчик на интернет услуга и други.

Данни за начина, по който използвате нашия уебсайт.

URL адресите Ви за кликвания (пътят, който сте направили през нашия сайт), показваните продукти / услуги, времето за отговор на страницата, грешките при сърфиране, колко дълго оставате на страницата ни, какво правите в тази страница и други.

„Бисквитки“

Използваме “бисквитки”. Освен ако не коригирате настройките на браузъра си, за да откажете “бисквитките”, ние (и долуописаните обработващи) ще „закачваме“ “бисквитки” при използване на уебсайта. Те могат да бъдат “бисквитки” на сесията, което означава, че те се изтриват, когато напускате уебсайта или “постоянни” “бисквитки”, които не се изтриват и ни помагат да Ви разпознаваме, когато посетите уебсайта ни отново.

Данни, които Ви идентифицират, с цел включване в томболата за наградите

С цел регистрация в томболата, вие предоставяте вашето име и фамилия, както и мобилен телефон. За по-подробна информация относно начина на обработка на тези данни, можете да намерите в секцията „Защита на личните данни“ на Правилата за участие .

Ще обработваме ли Ваши чувствителни лични данни ?

Ние не събираме “чувствителни данни” за Вас (като расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни /философски убеждения, членство в синдикати, генетични данни, биометрични данни, здравни данни, данни за сексуалния Ви живот или ориентация, или предполагаеми нарушения).

Моля да не ни предоставяте такива данни по никакъв повод!

А данните на децата?

Нашият уебсайт е насочен към гражданите, които са навършили пълнолетие. Ние не насочваме кръга на желаната ни аудитория към децата и ние съзнателно не събираме никакви лични данни от лица под тази възраст.

За какво и на какво основание използваме Вашите лични данни?

Благодарение на личните данни, които ние събираме, поддържаме уебсайта на компанията в актуален вид, като тестваме определени функции, управляваме нашия сайт, оптимизираме трафика и анализираме до колко хора достига информацията, която ние споделяме, за да развиваме нашата дейност. Всичко това ни е необходимо, за да запазим легитимни интересите на компанията.

Как съхраняваме Вашите лични данни?

Използваме физически, електронни и управленски процедури, за да защитим и да осигурим информацията, която събираме.

Къде обработваме Вашите лични данни?

Обработката на Вашите лични данни се извършва изцяло на територията на Република България.

Колко дълго ще съхраняваме информацията, събрана в хода на обработката?

Информацията, събрана в хода на обработване на Вашите лични данни ще бъде съхранявана в зависимост от конкретиката на извършваната обработка. Системата за обработка на личните Ви данни от уеб сайта е изцяло дигитализирана и след изтичането на определения срок, информацията ще бъде автоматично унищожена.

Относно реда и начина за съхранение на информацията, събирана в хода на регистрацията за томболата, можете да намерите информация на в секцията „Защита на личните данни“ на Правилата за участие .

Ще предаваме ли данните Ви на трети лица?

В качеството си на администратор на личните данни и с оглед функционирането на уебсайта във вида му към настоящия момент, компания „Престиж-96“ АД ще обработва личните Ви данни посредством медийна агенция „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373.

С оглед на използването на всички функционалности на уебсайта, освен от администратора и обработващия, личните Ви данни ще бъдат достъпни и до приложението Google Analytics, което е услуга за уеб анализ, която използваме, за да проследяваме използването на услугата и изготвяме отчети за дейността на потребителите.

Какви са Вашите права по отношение на личните данни?

Право на избор.

Можете да изберете да не ни предоставяте лични данни, като преустановите използването на нашия уебсайт.

Право да ограничите обработването.

Можете да изключите “бисквитките” в браузъра си, като промените настройките му. Можете и да блокирате “бисквитките”, като активирате настройка във вашия браузър, което Ви позволява да откажете “бисквитките”. Можете също да изтривате “бисквитките” чрез настройките на браузъра си. Ако изключите “бисквитките”, можете да продължите да използвате уеб сайта и да преглеждате страниците му.*

Право на достъп до информация.

Имате право на достъп до информацията, която държим за Вас. Това включва правото да ни поискате допълнителна информация относно: категориите данни, които обработваме, целите на обработката на данни, категориите трети страни, на които данните могат да бъдат разкрити, колко време ще се съхраняват данните (или критериите, използвани за определяне на този период), вашите други права относно използването на вашите данни

Ще ви предоставим информацията в рамките на един месец от вашето искане, освен ако това не се отрази неблагоприятно на правата и свободите на други лица (например поверителност или права на интелектуална собственост на друго лице). Ще Ви  информираме, в случай че не можем да отговорим на молбата ви по тази причина.*

Имате право да ни накарате да коригираме неточни лични данни за Вас.

В случай на нужда от корекции и те са технически възможни, ние ще коригираме Вашите неточни лични данни.*

Имате право да прехвърлите данните си на друга услуга.

Ако ни питате и е технически възможно, ние ще прехвърлим директно данните към другата услуга за вас. Няма да направим това, доколкото това включва разкриване на данни за всяко друго лице.*

Имате право да бъдете “забравени” от нас.

Можете да направите това, като ни помолите да изтрием всички лични данни, които държим за Вас.*

Имате право да подадете жалба относно използването на Вашите данни.

Моля, при всякакви въпроси и  притеснения да се свържете с нас на имейл адрес: [email protected] или на адрес: гр. Велико Търново, ул. „Дълга Лъка“ № 6, за да имаме шанс да отговорим на Вашите нужди.

Освен горепосочената форма за контакт, във всеки един момент Вие имате право да подадете жалба до надзорния орган.

Надзорният орган в Република България е Комисия за защита на личните данни (КЗЛД). Координатите на комисията са следните: гр. София, 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, тел. 02/91-53-518, имейл адрес: [email protected], интернет страница: www.cpdp.bg.

Връзки към други уебсайтове.

Нашият уебсайт съдържа връзки към следните други уебсайтове: https://www.youtube.com/watch?v=3fLfb4A4XPI&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=UqZKwAslhvU

https://www.youtube.com/channel/UC1FsWbBf2-fp8N6FG33BuTw

Кликвайки върху иконите на съответните платформи, Вие се съгласявате личните Ви данни да бъдат обработвани от тези сайтове, по начините и методите, описани в техните политики за защита на личните данни. Препоръчваме Ви да проверявате политиките за защита на личните данни на всички свързани, цитирани или взаимодействащи уебсайтове, в които влизате.

*Изброените права на субектите на лични данни могат да се видоизменят, прилагат или неприлагат в зависимост от спецификата на конкретната ситуация. Във всеки случай администраторът ще дава обоснован отговор на това защо дадено право може или не може да бъде упражнено в срок от един месец от получаване на искането, с оглед спецификата на конкретната ситуация. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Администраторът информира субекта на данните за всяко такова удължаване в срок от един месец от получаване на искането, като посочва и причините за забавянето. Когато субектът на данни подава искане с електронни средства, по възможност информацията се предоставя с електронни средства, освен ако субектът на данни не е поискал друго.

Често задавани въпроси

Как да участвам в играта?

Отговор: Закупи 1 кутия ‚ПРЕСТИЖ МЮСЛИ“ , регистрирай номера на касовата бележка на www.prestige-promo.bg и участвай в теглене на награда ластик за разтягане, гири и постелка за йога.

Какъв е периодът на промоцията?

Отговор: Периодът на промоцията е от 05.10.2020 г. до 29.11.2020 г.

Кога ще бъдат изтеглени наградите?

Отговор: Всяка седмица от регистрираните за съответния период касови бележки ще бъдат изтеглени 75 печеливши, които ще получат награда ластик за разтягане. На 04.12.2020 г. от всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще получат награда гири или постелка за йога.

Как ще бъдат избрани победителите?

Отговор: Имената на печелившите ще бъдат изтеглени в на случаен принцип измежду всички участници в играта.

Как да разбера дали печеля?

Отговор: Следи промо сайта на играта www.prestige-promo.bg след 04.12.2020 г. При всяка регистрация не забравяй да оставиш актуален телефонен номер, на който да се свържем с теб, за да ти съобщим, в случай че спечелиш награда.

Как ще получа наградата си, ако спечеля?

Отговор: Човек от нашия екип ще се свърже с теб, за да уточни удобен за получаване на наградата начин.

Какво е необходимо да направя, за да получа наградата си?

Отговор: Необходимо е да запазиш касовата бележка, която си регистрирал/а и да я представиш на куриера, който ще достави наградата.

При възникнали допълнителни въпроси можете свържете се с нас на имейл mailto: [email protected] или на телефон: +359 62 61 41 41.