Национална консуматорска промоция

„Участвай за 1000 награди“

 

Правила за провеждане и за участие в Играта

1 Организатор

1.1. Играта е организирана от „Престиж-96″ АД, с ЕИК: 201949546, със седалище и адрес на управление: гр. Велико Търново, ул. „Дълга лъка“ № 6, наричано по-долу за краткост „Организатор”. Изпълнител на промоцията е „НЕТ АДВАНС“ ООД, ЕИК 201463373, наричано по-долу за краткост „Изпълнител“. Настоящите правила са задължителни за участниците в Играта.
1.2. Официалните правила на Играта (наричани за краткост по-долу „Правила“ и/или „Правилата“) се оповестяват публично и ще бъдат достъпни за целия период на Играта на www.prestige-promo.bg. Организаторът си запазва правото едностранно да поправя или изменя Правилата, като обявява поправките или измененията публично в Интернет страницата си на адрес www.prestige-promo.bg. Информация за промоционалната игра може да бъде получена и на телефон: +359 62 61 41 41 (цената на обаждането е според тарифния план на абоната).
1.3. Играта „Участвай за 1000 награди“ се организира с рекламна цел, а именно популяризирането на продукти „Престиж“.

2. Период и място на провеждане на промоционалната кампания
2.1. Играта „Участвай за 1000 награди“, наричана по-долу за краткост „Играта”, стартира от 00:00 ч. на 22.11.2021 г. и продължава до 24:00 ч. на 31.12.2021 г.
2.2. Играта се провежда при условията на настоящите Правила.
2.3. Играта е валидна за територията на Република България.

3. Право на участие
3.1. В тази Игра право на участие има всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години към момента на провеждане на Играта, което пребивава на територията на Република България. В настоящата Игра НЕ могат да участват служители на „Престиж-96″ АД и „Нет Адванс“ ООД, както и членове на техните семейства: деца, родители, братя, сестри и съпрузи.
3.2. Всяко лице има право на неограничен брой участия в Играта, но може да спечели само една награда.
3.3. Всеки участник в Играта се счита за уведомен и запознат с нейните правила и съгласен с условията й, като с участието си в играта декларира съгласието си с настоящите правила.

4. Участващи продукти

4.1. В Промоцията участват всички опаковки (промоционални и непромоционални) на следните продукти, а именно:

ТРОЯ Класик 30g бокс тунквани вафли

ТРОЯ МАКСИ Класик 49g бокс тунквани вафли

ТРОЯ Gold 30g бокс тунквани вафли

ТРОЯ Лешник 30g бокс тунквани вафли

ТРОЯ Тофи 30g бокс тунквани вафли

ТРОЯ Чийзкейк лимон 30g бокс тунквани вафли

ХИПЕР Какао Син 55g бокс тунквани вафли

ХИПЕР Ванилия Блек 55g бокс тунквани вафли

ХИПЕР Лешник Зелен 55g бокс тунквани вафли

ХИПЕР Вафлена торта Мляко 200g тунквани вафли

ХИПЕР Вафлена торта Какао 200g тунквани вафли

ПРЕСТИЖ 30g бокс тунквани вафли

ПРЕСТИЖ Тахан 30g бокс тунквани вафли

СПОКО Фъстъци 35g бокс тунквани вафли

СПОКО МАКСИ Фъстъци 49g бокс тунквани вафли

СПОКО Кокос 42g тунквани вафли

НАЯ Класик 816g /35бр. нетунквани

НАЯ Класик 490g /21бр. нетунквани вафли

НАЯ Класик 350g /15бр. нетунквани вафли

НАЯ Класик 140g /6бр. нетунквани вафли

НАЯ Какао 35бр. нетунквани вафли

НАЯ Какао 15бр. нетунквани вафли

НАЯ Какао 6бр. нетунквани вафли

НАЯ Мляко и какао 750g /35бр. нетунквани вафли

НАЯ Мляко и какао 321g /15бр. нетунквани вафли

РОДЕН КРАЙ 120g нетунквани вафли

РОДЕН КРАЙ 360g нетунквани вафли

РОДЕН КРАЙ 525g /21бр. нетунквани вафли

МИРАЖ Лек крем 135g нетунквани вафли

ТРАЯНА Класик 160g тунквани бисквити

ТРАЯНА Какао 160g тунквани бисквити

ТРАЯНА Портокал 160g тунквани бисквити

ТРАЯНА Лешник 160g тунквани бисквити

ТРАЯНА МАКСИ 241g тунквани бисквити

ТРАЯНА Класик 2х160g тунквани бисквити Промокутия с чаша

ТРАЯНА Макси Коледна 241g тунквани Коледна

ТРАЯНА Макси Хелоуин 241g тунквани бисквити

МИРАЖ Малина 200g тунквани бисквити

МИРАЖ Къпина 200g тунквани бисквити

МИРАЖ Боровинка 200g тунквани бисквити

МИРАЖ Ягода 200g тунквани бисквити

МИРАЖ Смокиня 200g тунквани бисквити

МИРАЖ Ананас и лайм 200g тунквани бисквити

МИРАЖ Манго и Киви 200g тунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Златен спомен 135g тунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Детски свят 135g тунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Кафе 135g тунквани бисквити

ПРЕСТИЖ 400g тунквани бисквити

ПРЕСТИЖ МЮСЛИ Фибра 94g нетунквани бисквити

ПРЕСТИЖ МЮСЛИ Лешник 94g нетунквани бисквити

ПРЕСТИЖ МЮСЛИ Ябълка 94g нетунквани бисквити

ПРЕСТИЖ МЮСЛИ Черен шоколад 94g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Сандвич Какао 115g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Сандвич Фъстъци 115g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Какао 170g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Масло 165g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Мляко 165g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Сметана 230g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Какао 250g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ МАКСИ Класик 230g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Обикновени 120g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ Обкновени 190g нетунквани бисквити

РОДЕН КРАЙ За торта 250g нетунквани бисквити

НАСЛАДКИ Синя слива 155g нетунквани бисквити

НАСЛАДКИ Смокиня 155g нетунквани бисквити

НАСЛАДКИ Горски ягоди 155g нетунквани бисквити

PRESTIGE Oh Lá Lá BROWNIE Йогурт Ягода 153g нетунквани бисквити

PRESTIGE Oh Lá Lá BROWNIE Какао 153g нетунквани бисквити

PRESTIGE Oh Lá Lá Мармалад Ягода 134g нетунквани бисквити

PRESTIGE Oh Lá Lá Мармалад Горски плод 134g нетунквани бисквити

НАЯ Класик 190g нетунквани бисквити

НАЯ Какао 200g нетунквани бисквити

ПРЕСТИЖ Мляко 300g / 10бр. сухи пасти

ПРЕСТИЖ Какао 300g / 10бр. сухи пасти

ПРЕСТИЖ Ягода 300g / 10бр.сухи пасти

ПРЕСТИЖ Ванилия 300g / 10бр. сухи пасти

ПРЕСТИЖ Лешник 300g / 10бр. сухи пасти

ПРЕСТИЖ XXL Какао 75g сухи пасти

РОДЕН КРАЙ Мляко 180g сухи пасти

РОДЕН КРАЙ Какао 180g сухи пасти

НАЯ Мляко и Какао 150g / 5бр. сухи пасти

НАЯ Ягодов сладолед 150g / 5бр. сухи пасти

МИРАЖ Сметана и портокал 40g сухи пасти

МИРАЖ Крем с шоколад 40g сухи пасти

ПРЕСТИЖ УЕЛНЕС Тахан 135g здравословни вафли

ПРЕСТИЖ УЕЛНЕС Какао 135g здравословни вафли

ПРЕСТИЖ УЕЛНЕС Какао 115g здравословни бисквити

5. Начин на провеждане на промоционалната кампания

5.1. През периода на провеждане на Играта, желаещите да участват в нея трябва да закупят участващи в Играта продукти на „Престиж-96“ АД на стойност не по-малко от 3,00 лв. (три лева) и да регистрират фискалния бон (касовата бележка) на www.prestige-promo.bg. Необходимо условие е закупуването на участващите в играта продукти на общата стойност от не по-малко от 3 лв. да бъде вписано на една касова бележка. Участниците могат да регистрират неопределен брой фискални бонове със закупени участващи в Играта продукти на „Престиж-96“ АД. След регистрацията на поне един фискален бон, отговарящ на условията на Играта, участниците ще участват в теглене за една от наградите, посочени в т. 6.1.

5.2. За да участват в Играта, участниците трябва да регистрират на адрес www.prestige-promo.bg номерата на фискалния бон (касовата бележка), както и да преминат през описаните там стъпки.
5.3. За да направи валидна регистрация, е необходимо потребителят задължително:

– Да въведе номера на фискален бон (касова бележка), който не участва в други игри, провеждани от организатора;
– Да въведе име и фамилия, както и валиден български мобилен номер за връзка с него;
– Да потвърди (чрез чек-бокс), че:

  • Ще запази и покаже фискалните бонове (касовите бележки) на куриера при получаването на наградата;
  • След като внимателно се запознае с настоящите Правила на промоционалната Игра, да потвърди, че е съгласен с тях;
  • След като внимателно се запознае с Политиката на поверителност на „Престиж-96“ АД, да потвърди, че е съгласен с начините и условията на обработване на лични данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора и Изпълнителите.

 

5.4. С регистрацията си за участие в Играта Участниците дават съгласието си да бъдат обвързани с настоящите Правила и да спазват техните клаузи, а предоставените от тях лични данни да бъдат обработвани за целите на Играта. Лице, което не желае да предостави свои лични данни, които да бъдат обработвани за целите на Играта, не следва да участва в Промоционалната игра.
5.5. При правилно регистриран промоционален код в WEB сайта на Играта, участникът получава уведомително съобщение на екран (нотификация), потвърждаващо успешната му регистрация.
5.6. С регистрацията за участие в Играта Участниците се включват в теглене за наградите, описани в т. 6.1 от настоящите Правила. На 05.01.2022 г. измежду всички регистрирани касови бележки ще бъдат изтеглени на случаен принцип печелившите, които ще спечелят и получат по една награда от описаните в т. 6.1., а именно комплект с продукти „Престиж“, одеяло или коледна чаша.
5.7. Регистрация, извършена преди 0:00 ч. на 22.11.2021 г. или след 23:59 ч. на 31.12.2021 г., е невалидна и няма да участва в Играта.
5.8. В Периода на провеждане на Играта всеки Участник може да да прави множество регистрации на касови бележки с цел участие в Играта. Единният идентификатор на всеки участник е неговият мобилен номер. Потребителят трябва да въведе валиден, реален и действащ мобилен номер, за да може да бъде известен при спечелване на награда.
5.9. Всяка допълнителна регистрация в играта на касова бележка със закупени участващи в Играта продукти на „Престиж-96“ АД.  на стойност не по-малко от 3,00 лв. (три лева)  се натрупва към предишните регистрирани и съответно се увеличава шанса за спечелване на награда. Броят възможности, с които участникът участва в тегленето за награда се формира от броя на регистрираните касови бележки със стойност на промоционалните продукти над 3,00 лв.
5.10. С участието си в Играта всеки участник може да спечели най-много една награда по т. 6.1.
5.11. Ако Участник е предоставил непълни, неверни и/или неточни данни, участието му се счита за невалидно и не се допуска до участие в тегленето на наградите.

6. Награди

6.1. Наградите в Играта са:
а) едно от 300 броя одеяла, с размери 150 х 200 см, материал Полар 250 гр/м2, производители и модел Аглика – поларено одеяло, брандирани с лого Престиж; или

б) една от 500 коледни чаши с вместимост 275 мл.; или

в) един от 200 броя комплект „Престиж“, съдържащ следните продукти, а именно:

ВАФЛИ НАЯ КЛАСИК 21 БР. 490ГР

Б-ТИ МИРАЖ ЯГОДА 200ГР

Б-ТИ МИРАЖ БОРОВИНКА 200ГР

Б-ТИ ТРАЯНА КЛАСИК ПРЕСТИЖ 160ГР

Б-ТИ ТРАЯНА ПОРТОКАЛ 160ГР

Б-ТИ РОДЕН КРАЙ МАКСИ КАКАО 250ГР

Б-ТИ ПРЕСТИЖ МЮСЛИ ФИБРА 94ГР

СУХА ПАСТА ПРЕСТИЖ ВАНИЛИЯ 10БР 300ГР

ВАФЛА ХИПЕР КЛАСИК 55ГР

ВАФЛА СПОКО МАКСИ С ФЪСТЪЦИ 49ГР

ВАФЛА ТРОЯ КЛАСИК 30ГР

6.2. Изображенията на наградите, визуализирани на уебсайта и върху всички рекламни материали са с илюстративен характер. Възможно е наградите да се различават от изобразените визии на рекламните материали.
6.3. Определянето на участниците, които печелят наградите по т. 6.1 ще бъде извършено на случаен принцип чрез теглене измежду всички участници, регистрирали надлежно номер на касови бележки, съгласно настоящите правила.
6.4. Резултатите ще бъдат оповестени в деня на провеждането на тегленето на уебсайта на Играта на www.prestige-promo.bg. Оповестяването ще се извърши чрез посочване на име и фамилия и част от мобилните телефонни номера на печелившите (последните 3 цифри от номера ще бъдат скрити), посочени в регистрационната форма за участие в Играта.
6.5. В срок от 7 (седем) работни дни, след датата на провеждане на тегленето, Организаторът ще уведоми печелившите Участници за спечелената награда чрез обаждане на посочения от участника телефонен номер. Печелившите участници следва да предоставят на Организатора адрес в Република България, на който да бъде доставена спечелената от съответния участник награда.
6.6. Участниците в Играта се задължават да посетят уебсайта на Промоционалната игра, за да се информират за резултатите от тегленето. Организаторът не носи отговорност в случай че Участник не е получил своевременно информация за това, че е спечелил награда от Играта.
6.7. Не се допуска използването на всякакви методи, които по един или друг начин добавят регистрации “автоматично” вместо участниците и други подобни злоупотреби. Всеки участник, който се опита да наруши правилата на активността ще бъде автоматично дисквалифициран от организатора. Нарушение изрично включва действия за: а) получаване на повече от една регистрация на една и съща касова бележка; б) използване на повече от един профил от едно и също лице за участие в активността с цел регистриране на една и съща касова бележка; в) използването на техники и/или технологии, които изменят елемента на лично и индивидуално участие на съответното физическо лице в активността; г) всяко друго действие, което променя механизма за участие в активността или увеличава шансовете за печалба на някой участник извън описания механизъм в настоящите правила. Проверка за злоупотреба ще бъде извършвана по всяко време, включително след свързването със спечелилите, както и при доставка. Решението за дисквалификация е изцяло на Организатора, като организаторът не дължи обяснение за начините на определяне на опит за нарушаване или реално нарушение на правилата на активността. Организаторът си запазва правото и възможността да потърси съдействие от национална агенция по приходите и териториалните й поделения в случай на установени злоупотреби или съмнения за такива, свързани с нереални касови бележки.

7. Получаване на наградите

7.1. Наградите по т. 6.1 от промоционалната игра ще бъдат доставени за сметка на Организатора с куриер до всеки спечелил на посочен от него адрес в Република България в срок от 45 (четиридесет и пет) дни след потвърждение на данните за доставка.
7.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда, вещ или услуга.
7.3. Наградите се получават само срещу представяне на документ за самоличност пред съответния куриерски служител. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от спечелилия участник, ако същото е надлежно упълномощено и е съгласно да я приеме от името на спечелилия, като удостовери това писмено на документа, с който куриерът доставя наградата.
7.4. Спечелилият участник може да получи наградата си само след като представи за проверка в оригинал на куриера фискалните бонове (касовите бележки), които е регистрирал за участие в тегленето и е бил изтеглен като печеливш. Ако се установи, че фискален бон (касова бележка) е повреден, дефектен, или номерът от него не съвпада с регистрирания такъв, наградата няма да бъде предоставена от куриера.

8. ДРУГИ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ не е длъжен да води кореспонденция и да обсъжда непечеливши претенции, включително при изтичането на периода на промоционалната игра или по други подобни поводи.
8.2. Всички спорове, които може евентуално да възникнат между ОРГАНИЗАТОРА и участници в промоционалната игра, следва да се решават по взаимно съгласие. В случай че не се постигне съгласие, споровете ще се решават чрез компетентните държавни органи и съдилища.
8.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ не носи отговорност при евентуално незадоволителна или бавно извършена регистрации на интернет адреса www.prestige-promo.bg.
8.4. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да допълва и/или променя Условията, като промените влизат в сила веднага след публикуването им на интернет адрес www.prestige-promo.bg.
8.5. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени началната дата (респективно периода) на промоционалната игра, ако, поради непредвидени обстоятелства, като например забавяне изготвянето на промоционални/рекламни материали или други, промоционалната игра не може да започне в срок. В този случай новият срок на промоционалната игра ще бъде посочен на интернет адреса www.prestige-promo.bg.
8.6. ОРГАНИЗАТОРЪТ има право по всяко време да прекрати промоционалната игра, обявявайки това на интернет адрес www.prestige-promo.bg, в случай че настъпи съществено нарушаване на Условията, има сигнал за извършено престъпление по повод на промоционалната игра, има данни за нарушаване на законни права и интереси на трети лица или настъпят форсмажорни обстоятелства. В случай че промоционалната игра бъде прекратена, „Престиж-96“ АД не дължи обезщетение на участниците в промоционалната игра, нито това е основание за връщане на закупени продукти.
8.7. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да промени периода на Играта, ако поради непредвидени обстоятелства тя не може да стартира на 22.11.2021 г.
8.8. При регистрирането на значителен брой кодове или при регистриране на един код повече пъти чрез различни номера на мобилни телефони, в случай че участникът е изтеглен като печеливш в някое от тегленията на промоцията, ОРГАНИЗАТОРЪТ има право да проведе вътрешно разследване, дали е налице злоупотреба. В случай че ОРГАНИЗАТОРЪТ констатира злоупотреба, има право да дисквалифицира участника от участие в промоционалната игра.

9. ВРЪЗКА С ОРГАНИЗАТОРА

9.1. За въпроси, свързани с настоящата Игра, потребителите могат да се обадят на телефон +359 62 61 41 41 (според тарифния план на абоната) от 08:00 до 17:00 часа всеки ден с изключение на официалните празнични дни за 2021 година.

10. ЛИЧНИ ДАННИ

10.1. Защита на личните данни
10.1.1. Организаторът и Изпълнителите на промоционалната игра се задължават да защитават, използват, обработват и съхраняват получените лични данни в съответствие с разпоредбите на приложимото българско и европейско законодателство в областта.
10.1.2. Включвайки се в промоционалната игра на Организатора, участниците се съгласяват доброволно да предоставят свои лични данни на „Престиж-96″ АД.
10.1.3. Личните данни, които ще се събират от Организатора и Изпълнителите във връзка с участие в промоционалната кампания са следните: име, фамилия и телефон на участниците, три имена на печелившите и адрес за доставка на печелившите участници.
10.1.4. Всеки участник предоставя на необходимите за участие в промоционалната игра лични данни и се съгласява тези данни да бъдат събрани, съхранявани, обработвани и използвани за:
10.1.4.1 Администриране на промоционалната кампания;
10.1.4.2 Идентификация на печелившите и осъществяване на контакт с тях, с цел получаване на наградата.
10.1.5. Организаторът и Изпълнителите имат право да предоставят лични данни на участниците и когато предоставянето им е задължително по силата на закон или друг нормативен акт.
10.1.6. Лицата, ненавършили 18 години, не следва да участват в настоящата Игра.
10.1.7. С участието си в промоционалната игра и приемането на настоящите Правила участникът декларира изрично:
10.1.7.1 че предоставя свои собствени лични данни;
10.1.7.2 че е запознат с целите и с условията на обработване на личните му данни и предоставя доброволно своите лични данни. В случай че даден участник не желае Организаторът да има достъп до личните му данни, това лице не следва да се регистрира за участие в промоционалната игра;
10.1.7.3 изразява изричното си, доброволно и информирано съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Организатора за целите и съобразно Правилата, посочени в същите;
10.1.8. Участниците се съгласяват, че Организаторът и Изпълнителите могат да обработват предоставените, във връзка с участието в промоционалната игра, лични данни за целите на организацията/осъществяването на промоционалната игра и разпространението /получаването на наградите от нея.
10.1.9. Организаторът и Изпълнителите предприемат необходимите технически и организационни мерки, за да защитят данните от случайно или незаконно унищожаване, или от случайна загуба, от неправомерен достъп, изменение или разпространение, както и от други незаконни форми на обработване.
10.1.10. Организаторът и Изпълнителите определят ясни и прозрачни процедури за обработване на лични данни, както и следи за периодичното ревизиране на процесите на обработване и нуждата от тях.
10.1.11. Организаторът и Изпълнителите ще обработват личните данни за следните срокове и съответно унищожава след края на този период, а именно за целите на идентификация на печелившите – 5 год., считано от първи януари на годината, следваща годината на промоционалната игра.
10.1.12. Личните данни на участниците, които са участвали, но не са спечелили или не са избрани като резервни печеливши, се унищожават след края на промоцията.
10.1.13. В срок до 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на наградите от всички спечелили, публикацията, оповестяваща играта, ще бъде премахната.
10.1.14. Всяко физическо лице – субект на лични данни, събрани при провеждане на промоционалната кампания на Организатора, има право на:
10.1.14.1. информация за процесите на обработка;
10.1.14.2. достъп до обработваните лични данни;
10.1.14.3. преносимост на личните данни;
10.1.14.4. коригиране на неточни данни;
10.1.14.5. ограничаване на обработването;
10.1.14.6. възражение за обработването пред Организатора, Изпълнителите, КЗЛД или компетентния съд;
10.1.14.7. изтриване на личните му данни (право да бъдеш забравен).
10.1.15. Упражняването на посочените в настоящата глава права се осъществяват от участника лично или от упълномощено лице посредством подаване на заявление на следните адреси на организатора: гр. Велико Търново, 5000, ул. „Дълга Лъка“ №6, както и на имейл [email protected] , което следва да съдържа име, имейл и други данни за идентифициране на съответния участник, описание на искането и предпочитана форма за предоставяне на информацията, подпис, дата и адрес за кореспонденция.
10.1.16. В случай че спечелилият награда участник откаже да предостави необходимите данни за получаване на спечелена награда или откаже да декларира с подписите си получаването на информацията и данните, съдържащи се в документите, съпътстващи предаването на наградата, то „Престиж-96“ АД има право да откаже предоставянето на съответната спечелена награда, както и да я предостави на друг участник в играта.

11. Прекратяване на Играта

11.1. Настоящата Игра може да бъде прекратена преди изтичане на обявения период при появата на събитие, представляващо непреодолима сила, съгласно действащото законодателство, в резултат на което Организаторът, по независещи от него причини, не може да продължи да я провежда. Организаторът си запазва и неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, като обяви това на: www.prestige-promo.bg.

12. Разни

12.1. Всички Участници поемат на своя отговорност всички разходи и данъчни задължения по Законa за данъците върху доходите на физическите лица, в т.ч. декларирането и плащането на данък, които са възникнали или биха могли да възникнат поради участието им в Играта.